Procesna Oprema

U mogućnosti smo da ponudimo izradu razlicitih delova procesne opreme u sledećim oblastima:

  • Rudarstva
  • Proizvodnji stočne hrane
  • Termoenergetike
  • Poljoprivrede
  • Mašinskoj industriji

 

2D prikaz elementaNaziv elementa
Spiralni tromel
Hidrociklon
Rešetka zvona
Prečistač za silose
Metalna paleta
Skidač koncentrata
Ankeri za ozid
Čekići