Standardna Perforacija Metala

Mogućnost perforacije različitih materijala debljine do 15mm i širine do 1600 mm.

Vrste materijala:

  • Pocinkovani limovi
  • Obojeni limovi
  • Crni limovi
  • Dekapirani limovi
  • Inox

 

Sečenje, zavarivanje i savijanje krajnjeg proizvoda po želji kupca.


Mogućnost perforacije metala u obliku po želji kupca.


OP1

Br. otvora/(dm2)= 104 / t2


Sl. prolaz (%) = 0.785 x d2 / t2 * 100

ON1

Br. otvora/(dm2)= (1.15 * 104) / t2


Sl. prolaz (%) = 0.907 x d2 / t2 * 100

KP1

Br. otvora/(dm2)= 104 / t2


Sl. prolaz (%) = l2 / t2 * 100

KN1

Br. otvora/(dm2)= 104 / t2


Sl. prolaz (%) = l2 / t2 * 100

DP1

Sl. prolaz (%) = (a1 x a2 - 0.215 x a12) / (t1 x t2) * 100

DN1

Sl. prolaz (%) = (a1 x a2 - 0.215 x a12) / (t1 x t2) * 200