Gazišta

Titan proizvodi standardna i trenutno najtraženija gazišta koja se proizvode od čelika i drugih materijala. Takav tip gazišta predstavlja najbolje podno rešenje jer daje najbolji odnos čvrstoće i opterećenja sa maksimalnom drenažom pri svim uslovima.

Preporučena maksimalne dimenzije gazišta su 1000×2000 mm, zbog lakše manipulacije i samog procesa izrade.

Gazišta se isporučuju sa i bez površinske zaštite.

Površinska zaštitu radimo postupicima toplog cinkovanja, farbanja ili crna.

Primena gazišta je veoma široka, platforme za kotlogradnju, brodogradnju, rudarstvo, skladišta, arhitekturu, domaćinstva.
Naša gazišta našla su primenu u kotlogradnji, brodogradnji, rudarstvu, farmama kao i u domaćinstvima.

Rešetkasto vareno gazište – Tip PT (rešetkasto gaziste sa polutrakom)

Metalno gazište se izradjuje zavarivanjem noseće i poprečne trake (poluflah). Noseća i poprečna traka su od flahastog profila. Okvir je od flahastog lima ili od U profila.

Legenda:

A - dužina gazišta
B - širina gazišta
H – visina gazišta
δ1 – debljina traka ispune (noseće i vezivne)
δ2 – debljina opšivne trake
a x b - otvor
TIPA x BHha x bδ1δ2
PT-1Po zahtevu301530 x 3024
PT-2Po zahtevu301530 x 3035
PT-3Po zahtevu402034 x 3833
PT-4Po zahtevu502550 x 5055

Okvir se izrađuje u visini noseće trake.

Rešetkasto vareno gazište – Tip T (rešetkasto puno gazište)

Metalne rešetke se izrađuju zavarivanjem flahastih profila debljina sa isečcima do polovine.

Legenda:

1 – noseća traka
2 – vezivna traka
3 – opšivna traka
A - dužina gazišta
B - širina gazišta
H – visina gazišta
h – visina vezivne trake (h=H/2)
δ1 – debljina traka ispune (noseće i vezivne)
δ2 – debljina opšivne trake
a x b - otvor

TIPA x BHa x bδ1δ2
T-1Po zahtevu3030 x 3024
T-2Po zahtevu3030 x 3035
T-3Po zahtevu30-4048 x 4844
T-4Po zahtevu4034 x 3833
T-5Po zahtevu30-5035 x 3555
T-6Po zahtevu30-5055 x 5555

Okvir je od flahastog lima u visini i debljini traka.

Rešetkasto vareno gazište za stepenice – Tip S

Gazišta za stepenice se izradjuju zavarivanjem noseće i poprečne trake (poluflah). Noseća i poprečna traka su od flahastog profila dok je okvir od flahastog lima. Na krajevima se postavlja bočni lim sa otvorima koji služi za vezivanje na noseću konstrukciju.

Ovaj tip gazišta u stanju da je odoleva velikim opterećenjima i predstavljaju vrhunski izbor za snagu, sigurnost i dugoročne uštede u troškovima.

Dimenzije traka

Noseća traka
2mm
Noseća traka
3mm
Noseća traka
4mm
Noseća traka
5mm
20 x 2
25 x 2 25 x 325 x 425 x 5
30 x 230 x 330 x 430 x 5
35 x 235 x 335 x 435 x 5
40 x 245 x 345 x 445 x 5
45 x 245 x 345 x 445 x 5
50 x 250 x 350 x 450 x 5
55 x 255 x 355 x 455 x 5
60 x 260 x 360 x 460 x 5
60 x 260 x 360 x 460 x 5
Poprečna traka 10 x 2mmPoprečna traka 10 x 2.5mm
Veličina otvora (a x b)
20 x 16.520 x 33
25 x 16.525 x 33
33 x 16.533 x 33
66 x 16.566 x 33
99 x 16.599 x 33

Napomena: Standardne dimenzije gazišta 2 x 30 x (200, 250, 300) x 1000mm.